Turystyka

Blog

Program do zarządzania urlopami

Gigantyczna firma jest jak organizm – każdy narząd i narząd musi działać prawidłowo, by całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, aby przywrócić odpowiedni bieg całości przedsięwzięcia. W rzeczywistości takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak faktycznie to on wykorzystując z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm ludzki by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca można przyrównać do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo ekspresowo żeby przestało egzystować. Prawidłowe kierowanie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszelkie kwestie finansowe bez wątpienia muszą być w firmie prowadzone, jak elektroniczne urlopy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Są bezsprzecznie narządy, bez których ciało ma prawo funkcjonować, choć będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki intensyfikuje się transfer przez drugą.

Categories: Biznes

Comments are closed.