Turystyka

Blog

kancelaria prawna gdańsk

Kancelaria AdwokackaDobre, bystre prawo, to baza prawidłowego funkcjonowania państwa oraz bezpieczeństwa jego obywateli. System prawny, na który składają się setki ustaw, z Ustawą Zasadniczą na czele, nie powstaje z dnia na dzień. Bardzo dobre ustawodawstwo mają najstarsze demokracje. Ustawy wynikają w parlamencie, dlatego wydawałoby się sensowne, gdyby posłami oraz senatorami zostawali ludzie mający o systemie prawnym i jego tworzeniu jakieś pojęcie. Jednakże odsetek prawników w Selmie jest właściwie niewielki. Jeśli jakiś prawnik gdańsk się kandydować w wyborach do parlamentu, to własne nadzieje na sukces wiąże zwłaszcza z poparciem zaplecza partyjnego aniżeli z kwalifikacjami zawodowymi. Wskutek tego wielu trafnych prawników stroni zaangażowania w wybory, by nie zaprzepaścić własnej niezależności i neutralności politycznej. Skutek tego jest taki, że ustawy piszą ludzie nie znający się na prawie, a czasem i na przedmiocie ustawy. W trakcie prac legislacyjnych dochodzą zgłaszane zewsząd poprawki oraz ustawa urasta objętościowo, tracąc przy tym swój zasadniczy sens.

Categories: Usługi

Comments are closed.