Turystyka

Blog

Darmowa bramka sms

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym jest SMS, jakkolwiek jak to wszystko wygląda od witryny technicznej i jakże wyglądało dawniej? Innowacyjny standard przesyłania wiadomości SMS tworzył kodowanie jakiegokolwiek znaku na 7 bitach. To wywoływało, że niedogodne było wysyłanie wiadomości obejmujących znaki narodowe, lecz z drugiej strony pozwalało zaoszczędzić trochę miejsca. Dopiero od niedawna osiągalny jest wzorzec kodowania znaków diakrytycznych na większej ilości bitów. Niekiedy wolno spotkać się z wiadomościami typu bramka sms. Wyświetlają się one od razu na ekranie. Jest to atrakcyjna forma wyświetlania SMSów na nowoczesnych telefonach typu IPhone. Sporo osób ubolewa nad ograniczeniem długości SMSa. Miarodajnym sposobem na obejście ograniczenia przez telefonistów długości pojedynczej wiadomości stało się sprytne podzielenie długiej wiadomości na kilka mniejszych standardowych SMSów. Zwykle, kiedy wysyłamy SMSa z telefonu, w polu nadawcy znajduje się numer telefonu. Każdy SMS mieści bo ze sobą pewną informację o nadawcy.

Categories: Informatyka

Comments are closed.